• SolidPlan AS

Masteroppgave om visuell beslutningstaking


Ahmad Alaassar har fullført sin masteroppgave "Use of Obeya Visual Room in Entrepreneurial Decision-making". John Skaar har vært veileder og ble ikke overrasket når oppgaven fikk toppkarater på UiA. Det har vært særdeles spennende å arbeide sammen med Ahmad Alaassar, han er ambisiøs og kunnskapsrik. Ahmad er nå sivilingeniør og starter sin egen konsulentvirksomhet. Bruken av Obeya rom i beslutningstaking vil bli benyttet i SolidPlan AS sin forretningsutvikling, da dette er et verktøy som gjør det enklere å ta raske og riktige beslutninger.


36 views0 comments