• SolidPlan AS

John Skaar starter Solid Plan AS


John Skaar slutter i Skanska etter 10 år. Jeg takker for erfaringene Skanska har gitt meg med implementering av Trimmet Bygging/ Lean Construction. Vi startet i det små med tett kontakt opp mot universitetsmiljøene i Norge. Universitet i Agder, hvor jeg var kontaktperson for Skanska Norge hadde god kompetanse på dette allerede i 2007. I starten gjaldt det å finne den operative vinklingen og teste effekten på utvalgte prosjekter, motivert av at god planlegging er godt for HMS, kvalitet og økonomi. Etter hvert gikk reisen videre som prosjektleder for implementeringen i hele Skanska Norge og som medlem av Global Expert Group for Operational Efficency. Det ble en milepæl da vi ble utnevnt som task force gruppe for hele Skanska konsernet og fikk gitt klare lean bidrag til strategien for hele konsernet. "Et behov for å være nærmere hjemmet har vært avgjørende for å slutte i Skanska. Jeg ønsker nå å rendyrke lean som kompetansefelt og håper på å utgjøre en positiv forskjell for byggebransjen på Sørlandet."


​​SMLXL


#customerengagement #clientsatisfaction

110 views0 comments