• SolidPlan AS

Verdistrømsanalyse hos Scanmudring


Scanmudring vurderer å bygge nytt bygg for sin virksomhet. I den forbindelse ble det foretatt en verdistrømsanalyse av prosessen for å få optimalisert et nybygg til å passe eksisterende prosess, men også gjøre det fleksibelt nok til fremtidig prosess. Solid Plan via Lean Consulting AS var med som prosessdriver.

#clientsatisfaction #customerengagement

8 views0 comments