• SolidPlan AS

Lean Byggeledelse


TEKNA/NITO holdt kurs i Byggeledelse etter NS8403. John Skaar holdt 7.september innlegg om Lean Byggeledelse. Det er ved samhandling og ekte involvering at vi kan systematisk forbedre HMS, kvalitet og framdrift. SJÆFEN er en utdøende rase som ikke trengs vernes, LEDEREN overtar plassen og bygger team og får det beste ut av alle i prosjektet. Bruk kompetansen til våre fagarbeidere, det er de som sitter med nøkkelen. Lean tankesett har verdiene, prinsippene, metodene og verktøyene som kan hjelpe med å få dette til.

#drone #3D #scanning #RPAS #RO1 #fotogrammering

18 views0 comments