Business Partners at Work

Konkrete råd for veien videre

LEAN RÅDGIVNING

Etter 10 år med lean implementering på prosjektnivå, regionsnivå, nasjonalt/globalt nivå har etter hvert erfaringsbasen blitt stor